Procés de selecció

Amb l’objectiu d’oferir als seus clients el millor servei jurídic, Manubens Advocats selecciona als millors professionals del futur de l’advocacia.

Què busca?

Manubens Advocats selecciona als seus professionals entre les millors universitats espanyoles i estrangeres. Per mantenir i millorar la qualitat de la pràctica professional busca professionals que acreditin coneixement i excel•lent rendiment, no només en el camp acadèmic, sinó també en d’altres àmbits socials.

Des del convenciment de que les seves persones són el seu gran actiu, Manubens vol comptar amb professionals proactius que sàpiguen anticipar-se a les necessitats del client i amb vocació a ajudar-li en el dia a dia, sent els seus assessors a més dels seus advocats.

Què ofereix?

Ofereix poder incorporar-se en un despatx líder. Per això, posa a la teva disposició un pla de carrera professional personalitzat, promovent activament la formació contínua i de contrastada qualitat gràcies a una cultura empresarial sòlida i consistent.

D’aquesta manera, Manubens pretén obtenir el millor de cada professional, incentivant el desig de superació i implantant una cultura de qualitat basada en l’esforç, la responsabilitat i l’empatia amb el client.

    Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

    En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

    Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.