Declaració informativa anual sobre béns i drets situats a l’estranger (model 720). El termini fineix el 31 de març de 2020

Un any més, i malgrat l’estat d’alarma pel COVID-19, els recordem que els contribuents de l’IRPF o de l’Impost sobre Societats que siguin propietaris de béns i drets situats a l’estranger a 31 de desembre de 2019 i que estiguin obligats a presentar la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) tenen de termini fins al pròxim 31 de març.

Aquest any 2020 no serà una excepció, perquè entre les mesures de suspensió adoptades fins avui amb motiu de la declaració de l’Estat d’Alarma el passat 14 de març, no s’ha modificat el termini de presentació de les declaracions informatives competència de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Lecturas: 191