Mesures fiscals que pretén aprovar el Govern

Els volem informar que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea.

Les mesures tributàries dissenyades pel Govern i incloses en l’acord pressupostari de 2019 estima uns ingressos addicionals de 5.678 milions d’euros. No obstant això, l’impacte directe als pressupostos de 2019 -exclosos els recursos corresponents a altres administracions- serà de 4.489 milions.

Quines mesures fiscals bàsiques incorpora aquest pla?

Impost sobre societats

En concret, la creació en l’impost sobre societats d’un tipus mínim del 15% per a les grans empreses i del 18% per al sector financer i d’explotació d’hidrocarburs, unit a limitar del 100% al 95% les exempcions als dividends i plusvàlues generats en l’exterior com fan ja Alemanya o França.

La reducció del tipus del 25% al 23% en societats per a les pimes que facturin menys d’un milió d’euros.

Impost sobre la renda de les persones físiques

La pujada de l’IRPF per a les rendes altes, mitjançant un increment de dos punts en la tributació a partir dels 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros, sumat a l’augment de quatre punts per a les rendes del capital superiors a 140.000 euros.

Impost sobre el patrimoni

La pujada de l’1% en l’impost sobre el patrimoni per als contribuents amb una base superior a 10 milions d’euros.

Impost sobre el valor afegit

La rebaixa de l’IVA als productes d’higiene femenina al tipus superreduït del 4% així com la reducció de l’IVA als serveis veterinaris al tipus reduït del 10%.

Impost sobre hidrocarburs

En el marc de la lluita contra el canvi climàtic i seguint les recomanacions de la Comissió Europea i altres organismes internacionals per millorar la fiscalitat verda, es preveu la pujada de la tributació del dièsel de la qual estaran exclosos els professionals del transport.

Impost a les transaccions financeres

Per la seva banda, s’estableix la creació de l’impost a les transaccions financeres, que gravarà amb un 0,2% la compravenda d’accions emeses a Espanya d’empreses cotitzades amb una capitalització borsària de més de 1.000 milions i que va en línia amb propostes de la Comissió Europea.

Impost sobre determinats serveis digitals

Així mateix, la creació de l’impost sobre determinats serveis digitals, que afectarà a les grans empreses amb una facturació de 750 milions a escala mundial i de 3 milions a Espanya i que també va en línia amb treballs i propostes de la Comissió Europea.

Lecturas: 1.006