Salvador Balcells i Iranzo

Soci Codirector

Àrees de pràctica:

Empresa familiar

Distribució comercial

Propietat immobiliària i construcció

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

“Com advocat, intento posar-me sempre al lloc d’aquell que ens sol•licita assessorament, de manera que totes les opcions o alternatives que se li plantegin com a solucions, siguin aquelles que adoptaria a nivell personal si l’interessat fos jo mateix”.

Experiència

Assessorament a contribuents, tant persones físiques com jurídiques, en:

  • Processos de reestructuració (fusions, escissions, bescanvis, aportacions de branques d’activitat, etc.).
  • Procediments d’inspecció, recaptació i gestió tributària.
  • Recursos davant l’Administració, els tribunals econòmic-administratius i els tribunals contenciós-administratius.
  • Direcció de les due diligence prèvies a processos de compra, adquisició, fusió, etc.
  • Anàlisi de planificacions i sistemes d’optimització fiscal (tributació en règim de consolidació, valoració de l’aplicació de les diferents deduccions fiscals, possible utilització dels diversos règims especials existents, etc.).
  • Tancaments comptables i fiscals corresponents al període impositiu afectat.
  • Estudi de les possibles combinacions de la tributació espanyola amb l’andorrana a l’àmbit de les persones físiques i societats i compliment dels requisits formals i materials legalment establerts.

Formació

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i en Psicologia per la UOC. Advocat en exercici i integrant de l’Il•lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona des de l’any 1987.

Professor als Màsters de Finances i de Directors Propietaris d’ESADE, i de fiscalitat a la Universitat de Barcelona.

Ponent convidat a diferents cursos, col•loquis, seminaris i conferències organitzats per diverses institucions: Recoletos Conferencias; Foment del Treball; Col•legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya; Cámara de Comercio de Zaragoza, Iniciatives Empresarials, Unidad Editorial Conferencias y Formación, Fundación Basilio Paraíso, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Menéndez y Pelayo de Santander, Universitat Autònoma de Barcelona, Associació de Propietaris de Catalunya, Lidera Formació del Principat d’Andorra, Confederació d’Empresaris d’Andorra, Col•legi d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra, etc.

Publicació de diferents articles a diaris i revistes tant de caràcter generalista (principalment a “La Vanguardia”) com publicacions més específicament tècniques i econòmiques (“Expansión”, “Fiscal Laboral al Día”, “El Economista” i “Inmueble”, entre d’altres).

Idiomes: anglès i francès

 

Publicacions de Salvador Balcells i Iranzo