Aeronàutic

Manubens assessora en tots els aspectes referents al Dret Aeronàutic, partint sempre d’un ampli coneixement de la normativa comunitària i espanyola del sector. Informa als seus clients sobre els aspectes administratius i contractuals relacionats amb el transport aeri, i els guia en la seva operativa diària i en projectes estratègics, ja siguin de canvis de flota, finançament, etc.

També aconsella a companyies aèries, propietaris d’avions i de motors, arrendadors i companyies financeres. La Firma presta els seus serveis en la preparació i negociació de contractes mercantils entre empreses del sector aeronàutic, per exemple, contractes de col•laboració o de prestació de serveis entre línies aèries, agències de viatges i proveïdors tecnològics.

Publicacions

Preguntes freqüents relacionades amb les vacances d’estiu dels treballadors

Com a mínim, el dret a vacances ha de comprendre trenta dies naturals, és a [...]

És aconsellable impugnar les declaracions de l’impost sobre el patrimoni dels exercicis 2021 i 2022 en vista del recurs d’inconstitucionalitat en tràmit?

L'abril de 2021, el Tribunal Constitucional va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel [...]

Una cita obligada amb Hisenda. La declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2022

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s'inicia la [...]

Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

El Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d'incentius [...]

A partir del 15 d’abril podrà fraccionar i ajornar deutes tributaris de fins a 50.000 € sense aportar garanties ni avals

L'Agència Tributària eleva de 30.000 € a 50.000 € el límit exempt de l'obligació d'aportar garanties en [...]

AVÍS: e-mail fraudulent de l’Agència Tributària amb un avís de notificació

L'informem que si rep un correu electrònic de l'Agència Tributària amb un avís de notificació [...]

Novetats en la recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables

La Llei 31/2022 de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2023, ha introduït importants [...]

Millores en la protecció social dels artistes

Entre les modificacions del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener s'inclou la regulació [...]

Necessites ajuda jurídica per al teu cas?

    Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

    En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

    Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.