Biotecnologia

El biotecnològic és un dels sectors pels quals més ha apostat Manubens Advocats en els darrers anys. El Bufet s’ha especialitzat en un sector en auge tant per generació de valor de les mateixes empreses com per captació de recursos financers. Aquest creixement requereix un assessorament profund perquè les empreses assegurin les seves inversions i és aquí, on Manubens Advocats aporta l’experiència d’un clar referent al sector.

Des de l’any 2000, l’Àrea de Dret Mercantil s’ha bolcat en el sector de la Biotecnologia, assessorant universitats i diverses fundacions. El Despatx va participar a la creació de la infraestructura de la part jurídica per a la constitució d’empreses biotecnològiques, aspecte fonamental per salvaguardar els seus interessos. Manubens és pioner en l’assessorament jurídic a aquest tipus d’empreses i, actualment, presta els seus serveis amb el prestigi que li confereix la seva experiència de més d’una dècada en el sector. Els professionals de la Firma presten també els seus serveis en la gestió de les relacions entre les empreses del sector i tercers (empreses farmacèutiques, hospitals, etc.).

Publicacions

Necessiteu ajuda legal per al vostre cas?

    Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

    Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

    Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

    Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.