Biotecnologia

El biotecnològic és un dels sectors pels quals més ha apostat Manubens en els darrers anys. El Bufet s’ha especialitzat en un sector en auge tant per generació de valor de les mateixes empreses com per captació de recursos financers. Aquest creixement requereix un assessorament profund perquè les empreses assegurin les seves inversions i és aquí, on Manubens Advocats aporta l’experiència d’un clar referent al sector.

Des de l’any 2000, l’Àrea de Dret Mercantil s’ha bolcat en el sector de la Biotecnologia, assessorant universitats i diverses fundacions. El Despatx va participar a la creació de la infraestructura de la part jurídica per a la constitució d’empreses biotecnològiques, aspecte fonamental per salvaguardar els seus interessos. Manubens és pioner en l’assessorament jurídic a aquest tipus d’empreses i, actualment, presta els seus serveis amb el prestigi que li confereix la seva experiència de més d’una dècada en el sector. Els professionals de la Firma presten també els seus serveis en la gestió de les relacions entre les empreses del sector i tercers (empreses farmacèutiques, hospitals, etc.).

Publicacions

Necessiteu ajuda legal per al vostre cas?

    Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

    En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

    Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.