Immobiliari – Real Estate

L’assessorament en matèria immobiliària i patrimonial és una de les activitats històriques de la Firma. L’objectiu fonamental és l’optimització de les estructures contractuals sobre les quals s’estableix l’articulació del patrimoni del client posant èmfasi en l’anàlisi i el control dels aspectes jurídic-tributaris de les mateixes.

Gràcies a la dilatada experiència dels lletrats que conformen l’equip, Manubens aporta valor afegit als seus clients en l’assessorament i la redacció de tot tipus de contractes, així com en operacions de compravenda i sale and lease-back d’actius immobiliaris. També realitza contractes de permuta, convenis, procediments de requalificació i urbanització de sòl, contractes de construcció i de serveis i realitza auditories legals Due Diligence per a empreses promotores i inversors immobiliaris.

Construcció

Manubens respon a les necessitats d’assessorament al llarg de tot el procés de construcció d’edificacions, tant des de l’òptica del promotor i del constructor, com de la resta d’agents intervinents en el procés d’edificació.

Urbanisme

Manubens presta assessorament legal a particulars, administracions i empreses en totes les qüestions de Dret Urbanístic. Gràcies a l’àmplia experiència en la resolució de diverses problemàtiques, els professionals del Despatx ajuden a planificar, gestionar i executar projectes de desenvolupament de sòls, així com a elaborar tota mena de convenis.

Publicacions

Publicades les normes que desenvolupen la nova Llei hipotecària

Al BOE del 29 d’abril de 2019 s’han publicat el Reial decret i l’Ordre desenvolupadores [...]

Novetats fiscals en relació a l’habitatge de lloguer

El passat 13 de febrer de 2019, el Consell General va aprovar la Llei 3/2019, [...]

Novetats en la qualificació a catalunya de l’activitat Immobiliària com activitat econòmica.

La introducció en diferents normes tributàries d’una definició específica per poder considerar l’activitat immobiliària com [...]

Necessiteu ajuda legal per al vostre cas?

    Accepto i consento el contingut de la clàusula de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

    En compliment amb el que disposa la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD, en endavant), i en el Reial Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 15/1999 (RLOPD, en endavant), mitjançant l’acceptació d’aquest clàusula Vostè consent que la seva adreça de correu electrònic sigui incorporada en un Fitxer de dades de caràcter personal, anomenat “Subscriptors de la Newsletter”, que respon a la finalitat d’enviar newsletters i articles de contingut legal o jurídic a tots aquells que ho sol·licitin, i d’enviar comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, sobre els serveis de MANUBENS. L’entitat responsable del present Fitxer és MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

    D’altra banda, mitjançant la marcació de la casella corresponent, Vostè consentirà de forma expressa el tractament de les seves dades personals a efectes de rebre comunicacions comercials o publicitàries, o ofertes promocionals, relatives a aquesta Companyia, o a productes o serveis que s’ofereixin per ella, així com la recepció mateixa d’aquestes comunicacions mitjançant correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

    Vostè podrà revocar en qualsevol moment els consentiments anteriors, així com exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint una carta a la seu social de la Companyia, situada a Avinguda Diagonal núm. 682, 3a Planta, 08034, Barcelona, o bé remetent un correu electrònic a aquests efectes a l’adreça següent: lopd@manubens.com.