victor bescos manubens

Víctor Bescós Tomás

Soci

Àrees de pràctica:

Dret del treball

Sectors

Administració pública

Aeronàutica

Clubs esportius

Fundacions i entitats sense ànim de lucre

Enginyeria

Noves tecnologies

“ Una lluita és un emocionant joc d’escacs. Cal calcular acuradament tots els moviments i tenir cura de la relació entre totes les peces. ”

L’Advocat laboralista no només s’ha de centrar en la qüestió legal. Moltes vegades les vostres decisions no només tenen un component legal, sinó també estratègic, amb sentit empresarial, fins i tot en qüestions que no són purament col·lectives. … El meu pare i la meva mare també van ser assessors laborals. Va venir del departament de recursos humans en empreses amb més de 1.000 empleats i sempre em va recomanar analitzar la repercussió de cada tema en la política general de l’empresa. També m’ha ajudat a començar també tractant temes no laborals en una empresa especialitzada principalment en dret laboral. Em va fer una visió general de la llei que m’ha ajudat molt en la meva carrera professional.

Em definiria a mi mateix com a pactista, però contundent si falla la solució conciliada.

Experiència

Assessorament jurídic continuat per a empreses en dret laboral, destacant les següents funcions, entre d’altres:

  • Realització de funcions de Gerent interí i a temps parcial de RRHH d’empreses d’entre 50 i 500 treballadors. Disseny de polítiques de contractació laboral, de flexibilitat i distribució del temps de treball en empreses amb alta freqüència a temps parcial, i de polítiques de teletreball i subcontractació de serveis.
  • Participació en processos de Mediació i Arbitratge Laboral.
  • Assessorament sobre la finalització de contractes per motius disciplinaris amb proves tecnològiques o electròniques.
  • Estudiar i escriure cartes d’acomiadament d’objectius econòmics en grups d’empreses.
  • Assessorament sobre procediments per a modificacions substancials de les condicions laborals individuals i col·lectives, preparació i negociació de fitxers de regulació laboral d’extinció i suspensió (ERE i ERTE) en grups d’empreses.
  • Especialista en ERE i ERTE d’empreses en situació de fallida. Assessorament sobre els tràmits de venda d’unitats productives autònomes en licitacions.
  • Especialista en successions empresarials amb finalitat laboral en l’àmbit de contractes i vendes d’empreses i unitats productives.
  • Assistència a judicis orals davant dels tribunals socials.
  • Redacció de recursos de sol·licitud de treball
  • Assessorament en alta direcció i en l’enquadrament de consellers i directores en les diferents empreses d’un grup d’empreses i en empreses familiars.

Formació

Llicenciat en dret per la Universitat Abat Oliva; Màster en Dret Corporatiu i Tributari per la Universitat Abat Oliva i màster en Dret Internacional del Treball per la Universitat de Barcelona. Postgrau al Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari, Universitat de Barcelona i Curs especial per a executius corporatius i experts fiscals de la Universitat Abat Oliva.

Publicacions