• Som una firma d’advocats multidisciplinar amb projecció internacional.

  Som una firma d’advocats multidisciplinar amb projecció internacional.

 • Acompanyem els clients en els seus plans d’expansió a l’exterior

  Acompanyem els clients en els seus plans d’expansió a l’exterior

 • Atenem les necessitats dels clients i adquirim un coneixement profund de l’empresa i de la dinàmica econòmica del sector en el qual opera.

  Atenem les necessitats dels clients i adquirim un coneixement profund de l’empresa i de la dinàmica econòmica del sector en el qual opera.

 • Oferim als nostres clients solucions jurídiques, útils, òptimes i segures.

  Oferim als nostres clients solucions jurídiques, útils, òptimes i segures.

Blogs

imatge de Manubens

La Sala Tercera del Tribunal Suprem, en la recent sentència de data 3 de juny (Rec 84/2018), ha estimat un recurs interposat contra la regulació reglamentària de les costes a la via economicoadministrativa.

imatge de Manubens

Els títols de renda variable dipositats per Banca Privada d’Andorra (BPA) a l’entitat Credit Suisse, que varen quedar bloquejats a causa de la intervenció de l’entitat l’any 2015, podran ser repatriats al Principat properament.

imatge de Manubens

Des del passat 8 de març del 2019, totes les empreses han de portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, complements i percepcions extrasalarials, desagregats per sexe, grups professionals, categories professionals o llocs d'igual valor.