• Som una firma d’advocats multidisciplinar amb projecció internacional.

  Som una firma d’advocats multidisciplinar amb projecció internacional.

 • Acompanyem els clients en els seus plans d’expansió a l’exterior

  Acompanyem els clients en els seus plans d’expansió a l’exterior

 • Atenem les necessitats dels clients i adquirim un coneixement profund de l’empresa i de la dinàmica econòmica del sector en el qual opera.

  Atenem les necessitats dels clients i adquirim un coneixement profund de l’empresa i de la dinàmica econòmica del sector en el qual opera.

 • Oferim als nostres clients solucions jurídiques, útils, òptimes i segures.

  Oferim als nostres clients solucions jurídiques, útils, òptimes i segures.

Blogs

imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Amb la normativa fiscal andorrana, hi havia un tema que havia quedat ajornat: que passava si es volia reorganitzar un patrimoni? Doncs passava que no havent una regulació especial, aplicava la tributació general. I això suposava poder haver de tributar per tots els impostos vigents: l’impost de societats, l’impost de la renda de les persones físiques, l’impost de la renda dels no-residents fiscals, l’impost general indirecte, l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, ...

imatge de Salvador Balcells i Iranzo

Actualment, el mapa fiscal espanyol és molt dispar degut a que existeix una gran diferència de regulacions en determinats Impostos cedits a les CCAA que provoquen que els contribuents espanyols hagin de suportar una fiscalitat diferent depenent de la seva residència.

imatge de Manubens

L'Associació de Treballadors Autònoms (ATA) ha definit en la seva última reunió un decàleg de mesures urgents per al treball autònom que considera que han d'aprovar-se en els propers mesos, algunes de les quals ja estan sent objecte de debat al Congrés, dins del Pacte de Toledo, de la Subcomissió

Notícies