Immobiliari Construcció Urbanisme

Manubens Abogados és una empresa altament especialitzada en transaccions comercials internacionals. Per donar resposta a les necessitats del mercat, hem creat un equip interdisciplinari format per advocats especialitzats en totes les àrees relacionades amb la propietat immobiliària i la construcció.

Com a experts en el comerç immobiliari, els nostres advocats han participat en algunes de les transaccions més lucratives del mercat internacional. Els nostres serveis inclouen assessorament integral sobre inversions en centres comercials i complexos, edificis residencials, oficines, parcs comercials i magatzems.

El nostre equip és expert en estructurar aquest tipus d’operacions tant des del punt de vista legal com fiscal per aconseguir la fórmula més beneficiosa per als nostres clients.

Som especialistes en:

 • Diligència deguda
 • Preparació i negociació de contractes de venda, arrendament i gestió d’establiments comercials.
 • Obtenció de llicències comercials i permisos específics
 • Compra i venda de projectes immobiliaris
 • Planificació fiscal i financera
 • Gestió de propietats, arrendament i riquesa
 • Fitxes d’urbanisme i medi ambient

Necessiteu ajuda legal per al vostre cas?

  Acepto y consiento el contenido de la cláusula de Protección de Datos de Carácter Personal, y recibir newsletters y artículos legales.

  Acepto y consiento recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales por vía electrónica.

  Datos de Carácter Personal (LOPD, en adelante), y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999 (RLOPD, en adelante), mediante la aceptación de la presente cláusula Vd. consiente que su dirección de correo electrónico sea incorporada en un Fichero de datos de carácter personal, denominado “Suscriptores de la Newsletter”, que responde a la finalidad de enviar newsletters y artículos de contenido legal o jurídico a todos aquellos que lo soliciten, y de enviar comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, sobre los servicios de MANUBENS ABOGADOS. La entidad responsable del presente Fichero es MANUBENS Y ASOCIADOS, S.L.P.

  Por otra parte, mediante la marcación de la casilla correspondiente, Vd. consentirá de forma expresa el tratamiento de sus datos personales a efectos de recibir comunicaciones comerciales o publicitarias, u ofertas promocionales, relativas a esta Compañía, o a productos o servicios que se oferten por ella, así como la propia recepción de dichas comunicaciones mediante correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente.

  Vd. podrá revocar en cualquier momento los consentimientos anteriores, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, dirigiendo una carta a la sede social de la Compañía, sita en Avenida Diagonal nº 682, 3ª Planta, 08034, Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: Barcelona, o bien remitiendo un correo electrónico a tales efectos a la siguiente dirección: lopd@manubens.com.