Esteu aquí

Assegurances

L’àrea del sector d’assegurances de Manubens Abogados assessora en la pràctica totalitat dels àmbits del dret de les assegurances i reassegurances, especialment en la redacció i interpretació de contractes, en l’activitat de mediació en assegurances privades i en la relació de les entitats asseguradores amb l’organisme regulador i supervisor del sector (DGSFP) i en qualssevol litigis que es produeixin en aquesta matèria.

Advocats [+]

imatge de Pablo García Cabrera

Blogs [+]

Noticies [+]