Canvis en la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat a partir de l’1 de setembre de 2023

L’informem que el Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral, amb efectes des de l’1 de setembre de 2023, ha modificat la bonificació aplicable als contractes de substitució en cas de maternitat i paternitat, incentiu que s’ha reduït considerablement.

El contracte ja no està exempt de pagar a la Seguretat Social, ja que des de l’1 de setembre passa a tenir una bonificació de 336 euros mensuals (durant el període en el qual se superposin el contracte de substitució i la respectiva prestació del substituït). A més només permet aplicar l’incentiu si la persona substituïda és un aturat menor de trenta anys (amb la norma actual no hi ha limitacions en l’edat).

Cal recordar que la norma que s’aplica actualment, en els casos de substitució d’un treballador per naixement i cura d’un menor (maternitat o paternitat) o a una treballadora que tingui suspès el seu contracte per risc durant l’embaràs o per risc durant la lactància natural, es poden aplicar les següents bonificacions en les cotitzacions:

  • Una bonificació del 100% de l’aportació empresarial per totes les contingències en el contracte de substitució del treballador contractat desocupat.
  • Una bonificació del 100% de l’aportació empresarial per totes les contingències en el contracte del treballador substituït.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.