Blogs de Manubens

imatge de Manubens

Al BOE del dia 27 de desembre de 2018, es va publicar l'Ordre HAC/1400/2018 per la qual s'aprova el nou model 233, "Declaració informativa per despeses en guarderies o centres d'educació infantil autoritzats" i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació. 

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dilluns, gener 21, 2019 - 11:50
imatge de Manubens

Al Butlletí Oficial de les Corts Generals del dia 16 de gener de 2019, s'ha publicat el text del projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, que incorpora diverses mesures fiscals de certa importància, si bé caldrà esperar a la fase d'esmenes i aprovació definitiva al Parlament. 

A continuació, els descrivim de manera resumida algunes de les principals mesures fiscals que hem de tenir en compte de cara a l'exercici 2019.

IRPF

Manubens - Gestió Empresarial - Dret Tributari - dilluns, gener 21, 2019 - 11:36
imatge de Elena Redondo Torregrosa

La Llei d’inversió estrangera va permetre l’any 2012 que capital estranger participés en inversions que tinguessin per objecte l’adquisició de propietats i altres drets reals que suposessin un ús privatiu en béns immobles, situats al territori del Principat d’Andorra.

Elena Redondo Torregrosa - Patrimonial i immobiliari - Dret Civil Patrimonial - divendres, gener 11, 2019 - 12:53
imatge de Marta Felipó

En els darrers mesos s’ha generat a Andorra un debat sobre si un administrador d’una societat mercantil hauria d’ésser considerat com a empresari o professional a efectes de l’Impost General Indirecte (IGI).  

Marta Felipó - Gestió Empresarial - Dret Tributari - divendres, novembre 23, 2018 - 12:39