Aprovats els projectes de llei dels impostos sobre serveis digitals i sobre transaccions financeres (taxes Google i Tobin)

El Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissi√≥ a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l’impost sobre les transaccions financeres (taxa Tobin) i l’impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

Com ja l’hem estat informant, una de les mesures fiscals recollides en l’acord program√†tic del nou Govern, que el passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem (document d’intencions denominat “Coalici√≥ progressista”) era la implantaci√≥ de nous tributs (les denominades taxes Tobin i Google), que ja es van presentar en l’anterior legislatura, per√≤ la seva tramitaci√≥ no es va poder completar per la convocat√≤ria d’eleccions.

Doncs b√©, ara el Consell de Ministres del passat 18 de febrer ha aprovat la remissi√≥ a les Corts Generals dels projectes de llei que creen l’impost sobre les transaccions financeres (taxa Tobin) i l’impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google).

Totes dues figures tribut√†ries van en la l√≠nia tra√ßada per la Comissi√≥ Europea, i que tamb√© defensen altres organismes internacionals, per a adequar el sistema fiscal a les noves √†rees de negoci digital i tamb√© a la realitat transfronterera que implica la globalitzaci√≥ i que no estan ben reflectides en el marc tributari actual. Aquests dos nous tributs ja es van presentar en l’anterior legislatura, per√≤ la seva tramitaci√≥ no es va poder completar per la convocat√≤ria d’eleccions.

Imposto sobre transaccions financeres (taxa Tobin)

Es tracta d’un impost indirecte que grava amb un 0,2% les operacions d’adquisici√≥ d’accions de societats espanyoles, amb independ√®ncia de la resid√®ncia dels agents que intervinguin en les operacions, sempre que siguin empreses cotitzades i que el valor de capitalitzaci√≥ bors√†ria de la societat sigui superior als 1.000 milions d’euros. D’aquesta forma, s’evita que l’impost afecti la compravenda d’accions de pimes.

A m√©s, l’impost no afecta al mercat primari, per la qual cosa no tindr√† impacte en les empreses que sortissin per primera vegada a borsa. El subjecte passiu √©s l’intermediari financer que transmeti o executi l’ordre d’adquisici√≥.

Entre les adquisicions que estaran exemptes d’aquest gravamen, destaquen, a m√©s de les operacions del mercat primari, les necess√†ries per al funcionament d’infraestructures del mercat, les de reestructuraci√≥ empresarial, les que es realitzin entre societats del mateix grup i les cessions de car√†cter temporal.

La liquidaci√≥ de l’impost ser√† mensual i els contribuents hauran de presentar una declaraci√≥ anual. L’estimaci√≥ d’ingressos d’aquest gravamen √©s de 850 milions d’euros anuals.

Impost sobre determinats serveis digitals (taxa Google)

L’objectiu de l’impost, de car√†cter indirecte, √©s gravar serveis digitals en els quals existeix una contribuci√≥ essencial dels usuaris en el proc√©s de creaci√≥ de valor de l’empresa que presta aquests serveis, i a trav√©s dels quals l’empresa monetitza aquestes contribucions dels usuaris.

L’impost afecta a aquelles empreses que l’import net del seu volum de negocis superi els 750 milions d’euros a escala mundial i que els ingressos derivats dels serveis digitals afectat per l’impost superin els tres milions d’euros a Espanya. Aquests llindars ajuden a garantir que nom√©s es gravi a les grans empreses i que les pimes no estiguin afectades per aquest tribut.

El tipus de gravamen de l’impost √©s del 3% i s’aplica a tres conceptes: la prestaci√≥ de serveis de publicitat en l√≠nia; serveis d’intermediaci√≥ en l√≠nia; i la venda de dades generades a partir d’informaci√≥ proporcionada per l’usuari.

En queden excloses la venda de b√©ns o serveis entre els usuaris en el marc d’un servei d’intermediaci√≥ en l√≠nia; i les vendes de b√©ns o serveis contractats en l√≠nia a trav√©s de la web del prove√Įdor d’aquests b√©ns o serveis on el prove√Įdor no actua com a intermediari.

La recaptaci√≥ estimada √©s de 968 milions d’euros i la seva liquidaci√≥ tindr√† una periodicitat trimestral. No obstant aix√≤, de manera excepcional, aquest primer any el pagament s’efectuar√† a la fi de 2020.

Caldr√† esperar a la publicaci√≥ dels textos dels projectes de llei per a con√®ixer el seu contingut (i les seves possibles difer√®ncies amb els projectes de llei presentats en l’anterior legislatura) i a la tramitaci√≥ parlament√†ria de tots dos projectes per a con√®ixer la seva evoluci√≥.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 204