Catalunya. COVID-19. S’amplia l’import dels ajuts per als establiments de més de 400 m² i comerços situats en recintes comercials

Com ja l’hem anat  informat, al DOGC es van aprovar dues resolucions per les quals s’activen la línia d’ajuts dirigits als comerços de més de 400 m² i establiments situats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues degudes al tancament del 7 al 24 de gener, en concret:  

Els ajuts tenen per objecte reactivar el sector del comerç al detall davant els efectes causats pel tancament decretat per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, mitjançant la qual es van adoptar una sèrie de noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori català.

Nou termini

Doncs bé, ara el termini per sol·licitar la línia d’ajuts dirigits als comerços de més de 400 m² i establiments situats en centres, galeries i recintes comercials que han tingut pèrdues per culpa del tancament del 7 de gener, s’ha ampliat fins al 10 de febrer. A més, s’ha ampliat l’import que s’atorgarà a aquelles sol·licituds que compleixin els requisits. De 6.000 a 8.500 euros.

Si ja ha demanat l’ajut, no fa falta que el torni a demanar. Si encara no l’ha demanat, ho pot fer fins al 10 de febrer.

A qui va dirigit l’ajut?

Als establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i a les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials, tancats des del 7 de gener per culpa de les mesures de contenció per fer front a la COVID-19.

Quina és la quantitat?

8.500 euros.

Com se sol·licita?

De manera telemàtica. A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar:

  • Una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits.
  • Dues fotografies de l’establiment (una de l’interior i una de la façana).

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat. Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats que ja s’hagin sol·licitat.

Més informació: vegeu els tràmits

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Lecturas: 98