Aprovats els nous models de presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals

Com ja sap, les dates clau que ha de tenir en compte per als comptes anuals, tret que l’exercici econ貌mic de la seva empresa no coincideixi amb l’any natural s贸n les seg眉ents:

 • ELABORACI脫 I FORMULACI脫 DELS COMPTES ANUALS: 31 de mar莽 de l’any seg眉ent, 茅s a dir, tres mesos posteriors al tancament.
 • LEGALITZACI脫 DELS LLIBRES COMPTABLES (llibre diari, llibre d’inventaris i comptes anuals): fins al 30 d’abril de 2022 (quatre mesos despr茅s del tancament).
 • APROVACI脫 DELS COMPTES ANUALS: fins al 30 de juny de 2022 (sis mesos posteriors al tancament).
 • DIP脪SIT: fins al 30 de juliol de 2022.

Doncs b茅, al BOE del dia 4 de juliol de 2022 s’han publicat els nous models de presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals i els comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicaci贸.

L’aprovaci贸 i publicaci贸 d’aquests models es fa a trav茅s de les聽dues ordres ministerials聽seg眉ents:

 • Ordre JUS/615/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els models de presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicaci贸.
 • Ordre JUS/616/2022, de 30 de juny, per la qual s’aproven els nous models per a la presentaci贸 al Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicaci贸.

En l铆nies generals som davant els mateixos documents que l’any passat, per la qual cosa destaquem els aspectes m茅s rellevants que aproven els聽 aprovats recentment:

 • Es mant茅 el Full de declaraci贸 COVID-19, com en la presentaci贸 corresponent a l’any anterior.
 • Respecte al Full de declaraci贸 de titularitat real聽s’estableix com a novetat, l’obligaci贸 d’identificar el titular real, encara que no hi hagi hagut modificaci贸 respecte a l’exercici anterior.

Finalment, i d’acord amb la disposici贸 transit貌ria 煤nica d’aquestes ordres:

 • Es podran continuar utilitzant els models i formats electr貌nics aplicables amb anterioritat de l’entrada en vigor de les noves ordres ministerials que ara es publiquen per a la presentaci贸 de comptes anuals d’exercicis iniciats amb anterioritat a l’1 de gener de 2021.
 • Es permetr脿 la utilitzaci贸 dels models aprovats per l’Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, que ara es deroga, sempre que l’aprovaci贸 dels comptes i el seu dip貌sit al Registre Mercantil competent s’hagi efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta ordre, 茅s a dir, abans del dia 5 de juliol de 2022.

REFORMA COMPTABLE

S贸n els primers comptes anuals a dipositar afectats per la reforma del Pla General de Comptabilitat i les seves normes complement脿ries.

PGC PIMES

Tot i que el tancament comptable de 2021 est脿 protagonitzat per l’煤ltima reforma del Pla General de Comptabilitat, les modificacions que afecten les pimes s贸n poques.

Recordi que els canvis introdu茂ts per l’article 2 del Reial decret 1/2021, de 12 de gener, que reformen el Pla General de Comptabilitat de petites i mitjanes empreses i que no afecten els models oficials, es refereixen a:

 • El marc conceptual respecte al valor raonable,
 • Les normes de registre i valoraci贸 quant a la introducci贸 d’un apartat relatiu a “interessos i dividends rebuts d’actius financers” i
 • Les normes d’elaboraci贸 dels comptes anuals en el sentit de considerar capital i prima d’emissi贸 nom茅s si s’ha inscrit al Registre mercantil amb anterioritat a la formulaci贸 dels comptes.

PGC

Les modificacions dels models de dip貌sit d’aquelles empreses que apliquen el PGC, si s贸n de gran import脿ncia i estan motivats principalment per l’adaptaci贸 parcial a la Norma Internacional d’Informaci贸 Financera 9 (NIIF-UE 9) corresponent a instruments financers i per l’adaptaci贸 completa de la Norma Internacional d’Informaci贸 Financera 15 (NIIF-UE 15) en mat猫ria de reconeixement d’ingressos.

Aquestes normes NIIF van entrar en vigor per a les societats amb valors emesos admesos a negociaci贸, per als seus comptes consolidats des de l’1 de gener de 2018.

Full de declaraci贸 COVID-19

A fi d’analitzar a escala granular empresarial els efectes de la pand猫mia i valorar les mesures de pol铆tica econ貌mica posades en marxa, per als comptes de l’exercici 2021, amb car脿cter excepcional i transitori, es mant茅 l’obligatorietat de presentar el full de declaraci贸 COVID-19.

Recordi que la informaci贸 continguda en el full COVID-19 fa refer猫ncia als seg眉ents aspectes:

 • Informaci贸 sobre ERTO. Sol路licitud d’ERTO durant l’exercici que hagi estat motivat per la pand猫mia. El motiu, nombre de treballadors abans de l’ERTO, nombre de treballadors afectats i data de l’inici i la fi.
 • Informaci贸 sobre perm铆s retribu茂t recuperable. Percentatge de personal, fix o temporal, acollit a perm铆s retribu茂t recuperable i la seva durada.
 • Informaci贸 sobre baixes laborals. Percentatge de personal fix afectat per baixa laboral per COVID-19
 • Informaci贸 sobre lloguers a tercers sobre si s’han fet concessions, reestructuraci贸 de deutes, concedit morat貌ries volunt脿ries als arrendataris, etc.
 • Informaci贸 d’ajuts financers p煤blics (inclosos avals) per a lloguer del local de negocis
 • Informaci贸 cr猫dits ICO. Import de l’aval concedit per l’ICO i percentatge que representa l’import concedit sobre l’import sol路licitat.
 • Informaci贸 d’ajuts p煤blics. Descriure el pla o programa al qual s’acull, el concedent i el sistema (avals, morat貌ria, ajornament, inter猫s bonificat, etc.)
 • Informaci贸 morat貌ria hipotec脿ria o no hipotec脿ria, saber si l’empresa s’hi ha acollit.
 • Informaci贸 sobre si s’ha sol路licitat flexibilitzaci贸 i suspensi贸 de subministraments.
 • Informaci贸 sobre si l’empresa s’ha acollit a les mesures de suport del sector del turisme.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta q眉esti贸.