Conclusions de l’advocat general de la UE Maciej Szpunar presentades el 10 de setembre de 2019 sobre Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris (IRPH) – Assumpte C-125/18 del TJUE.

Avui, dimarts, 10 de setembre de 2019, l’advocat general de la UE Maciej Szpunar ha considerat que l’Índex de Referència Préstecs Hipotecaris (IRPH) no és un índex transparent pel simple fet de ser oficial i, per tant, els jutges poden estudiar si és abusiu o no. Adjuntem a la present Circular l’escrit íntegre amb les conclusions esmentades.

El lletrat contradiu d’aquesta manera la doctrina del Tribunal Suprem, que el va avalar l’any 2017 i va declarar que la referencia d’una hipoteca a un tipus oficial com l’IRPH no implica falta de transparència ni abús.

Aquestes conclusions no són vinculants de cara a la futura sentència. El dictamen definitiu s’espera per al primer trimestre de l’any que ve.

El IRPH és, després de l’Euribor, l’índex al qual més s’han lligat les quotes hipotecàries a Espanya.

Aquest índex ha estat històricament més elevat que l’Euribor, que en els últims dies ha aprofundit en els seus nivells negatius. Les discrepàncies sobre el seu ús es van iniciar l’any 2013 i sobretot fins a 2016, quan l’IRPH es va estabilitzar en valors propers al 2%, mentre que l’Euribor va començar a aproximar-se a valors propers a zero fins a entrar en terreny negatiu.

Per prevenir una onada de reclamacions i demandes judicials, algunes de les entitats més exposades a l’IRPH. com ara Sabadell, han ofert als seus clients canviar aquest índex per una hipoteca a tipus fix. Els vuit principals bancs tenen més de 17.500 milions en hipoteques vives lligades a l’IRPH.

El TJUE ha fallat en el mateix sentit que l’advocat general, que ofereix un dictamen independent, en el 67% de les ocasions, encara que, per exemple, no va ser així en el cas de les clàusules sòl.

Esperem que la present Circular sigui de la seva màxima utilitat.

[ Annex ] Document complet de les conculsions de l’advocat general de la UE

Lecturas: 614