Andorra: reordenar un patrimoni personal, empresarial o societari, a cost zero

Amb la normativa fiscal andorrana, hi havia un tema que havia quedat ajornat: que passava si es volia reorganitzar un patrimoni?

Doncs passava que no havent una regulaci贸 especial, aplicava la tributaci贸 general. I aix貌 suposava poder haver de tributar per tots els impostos vigents: l鈥檌mpost de societats, l鈥檌mpost de la renda de les persones f铆siques, l鈥檌mpost de la renda dels no-residents fiscals, l鈥檌mpost general indirecte, l鈥檌mpost sobre les plusv脿lues en les transmissions patrimonials immobili脿ries, l鈥檌mpost sobre transmissions patrimonials immobili脿ries, …

En definitiva: que simplement organitzar -no pas vendre- un patrimoni propi, podia costar tants diners en impostos, que la fiscalitat era un aturador real per l鈥檈xecuci贸 de les esmentades operacions, i un greu inconvenient per millorar la din脿mica i l鈥檕rganitzaci贸 de la pr貌pia economia andorrana.

Afortunadament, encara no fa un any que es va aprovar la llei 17/2017 de r猫gim fiscal de les operacions de reorganitzaci贸 empresarial per solucionar aquesta problem脿tica. I com ha succe茂t amb les noves lleis fiscals andorranes, no nom茅s s鈥檋a adoptat un model similar al de pa茂sos ve茂ns, sin贸 que a m茅s d鈥檃daptar-lo a les circumstancies pr貌pies del Principat, s鈥檋a sabut aprofitar per fer un redactat millorat i m茅s modern.

Entre les operacions que recull la nova normativa destaquem:

  • Les operacions de fusi贸: que inclouen l鈥檃bsorci贸 de societats participades, l鈥檃bsorci贸 de societats dominants i la fusi贸 de societats sense pr猫via relaci贸 accionarial entre elles.

脡s a dir: la normativa inclou totes les modalitats de fusi贸 sense fer restriccions en funci贸 del tipus de que es tracti.

Aquesta operaci贸 茅s perfecte, per exemple, per eliminar societats sobrants i simplificar estructures, o per crear grups societaris m茅s potents i competitius.

  • Les operacions d鈥檈scissi贸: s鈥檃dmet tant a l鈥檈scissi贸 total com a la parcial, l鈥檃djudicaci贸 en proporcions diferents (en definitiva, la transmissi贸 de part dels actius d鈥檜na societat a un soci o a un altre) si el que s鈥檃dquireix 茅s una branca d鈥檃ctivitat o hi ha una determinada afinitat familiar i de participaci贸 m铆nima entre els socis.

Aix貌 vol dir que, per exemple, una societat podria partir-se en dos societats noves, adjudicant a cadasc煤 dels antics dos socis una de les noves societats on dins hi haurien els actius de la societat dividida.

脡s doncs una opci贸 perfecte, per exemple, en planificacions success貌ries o divisions entre socis.

  • Operacions d鈥檃portaci贸 per societats: que poden ser una branca d鈥檃ctivitat, o elements patrimonials o accions en un capital social que representin un 5% d鈥檃quest capital social.

脡s una operativa pensada especialment per aportar elements d鈥檜na societat a una altra.

  • Operacions d鈥檃portaci贸 fetes per persones f铆siques: que poden ser una branca d鈥檃ctivitat econ貌mica (茅s a dir, un negoci), elements patrimonials afectes a una activitat, accions en un capital social que representin un 5% d鈥檃quest, o bens immobles no afectes al desenvolupament d鈥檜na activitat econ貌mica.

Seria l鈥檕pci贸 ideal per donar forma societ脿ria a un negoci individual o a determinants elements no afectes per貌 que es volen integrar dins d鈥檜na societat ja existent.

  • Operacions de bescanvi de valors: per les qual una societat aconsegueix la majoria d鈥檜na altra, a canvi d鈥檃tribuir als seus accionistes valors de la primera societat.

Perfecte per operacions de joint venture.

  • Operacions de devoluci贸 d鈥檃ctius o bens immobles d鈥櫭簊 residencial per part dels socis, amb la finalitat de tornar a adjudicar bens titularitat de societats per貌 utilitzats en realitat pels socis de forma particular, a aquests 煤ltims.    

脡s una regulaci贸 molt original que resulta 貌ptima per desfer situacions anacr貌niques i for莽ades, on immobles d鈥櫭簊 personal dels socis estan situats dins una societat, quan el normal 茅s que el propietari sigui directament la persona que en fa l鈥櫭簊.

En definitiva, cada operaci贸 d鈥檃questes, permetr脿 reorganitzar el patrimoni personal o empresarial com es vulgui, quasi sense l铆mits, eliminant empreses, agrupant actius, separant activitats, tornant a ser propietari d鈥檌mmobles que en un moment donat es van a aportar a societats per貌 que son d鈥櫭簊 particular dels socis, …

Com es f脿cil deduir, totes les operacions exposades suposaran un intercanvi de titularitats de bens, immobles, accions i participacions, … que en principi podrien comportar una elevada tributaci贸.

Doncs no: amb car脿cter general el r猫gim fiscal especial regulat per la Llei 17/2017 determina que aquestes operacions no s鈥檌ntegraran a la base de tributaci贸 de l鈥檌mpost de societats, ni a l鈥檌mpost de la renda de les persones f铆siques, ni a l鈥檌mpost de la renda dels no-residents fiscals, ni estaran subjectes a l鈥檌mpost general indirecte (sense que a m茅s a m茅s la seva aplicaci贸 afecti al r猫gim de deducci贸 de l鈥橧GI de les societats o persones que les realitzin), ni a l鈥檌mpost sobre les plusv脿lues en les transmissions patrimonials immobili脿ries, ni a l鈥檌mpost sobre transmissions patrimonials immobili脿ries, sent per tant una operaci贸 que busca all貌 que s鈥檃nomena neutralitat fiscal.

Aquest principi de neutralitat fiscal, a m茅s a m茅s de regular la no tributaci贸 tamb茅 suposa:

  • el manteniment del valor fiscal i de l鈥檃ntiguitat dels elements afectes a les operacions esmentades
  • la subrogaci贸 dels adquirents en els drets i obligacions dels transmitents, incloent les bases de tributaci贸 negatives
  • i l鈥檈liminaci贸 dels avantatges fiscals del r猫gim quan l鈥檕bjectiu principal de l鈥檕peraci贸 no sigui la reestructuraci贸 o la racionalitzaci贸 de les activitats sin贸 el frau o l鈥檈vasi贸 fiscal.

Aquest r猫gim 茅s voluntari; la seva aplicaci贸 exigeix una comunicaci贸 pr猫via a l鈥橝dministraci贸 tribut脿ria on entre altres dades cal assenyalar si es ren煤ncia o no al mateix. A m茅s, aquesta comunicaci贸 s鈥檋aur脿 d鈥檃portar davant el notari que autoritzi l鈥檈scriptura.

En definitiva: Andorra disposa ja d鈥檜n instrument modern que permetr脿 en el futur que tots els grups personals o empresarials s鈥檕rganitzin com vulguin sense que els costos fiscals de l鈥檕perativa jur铆dica hagi de suposar cap impediment.

Lecturas: 926